Menu

Các lĩnh vực hoạt động

Viện nghiên cứu tiên tiến Phenikaa (PIAS) được thành lập với mục đích tạo dựng một môi trường học thuật theo các chuẩn mực quốc tế để có thể tiếp nhận các nhà khoa học trẻ Việt Nam trở về nước làm việc.

Chúng tôi muốn các bạn được tiếp tục công việc nghiên cứu khoa học của mình một cách liên tục mà không bị gián đoạn bởi bất kỳ lý do gì.

Chúng tôi hiểu rằng để có thể đạt được những tiến bộ nhà khoa học cần phải được chuyên tâm trong công việc chuyên môn của mình.

PIAS do đó được xây dựng để hỗ trợ một cách tối đa cho các nhà khoa học. Chúng tôi cũng chào đón và tuyển dụng các nhà khoa học nước ngoài tới làm việc để thực sự xây dựng PIAS thành một môi trường học thuật quốc tế và đa văn hoá.

PIAS định hướng xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh để tập trung giải quyết các vấn đề khoa học trong 7 lĩnh vực được ưu tiên lựa chọn dưới đây.

Mặc dù vậy chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng việc liệt kê này chỉ có tính tương đối bởi mục đích của PIAS là tạo dựng những kết nối liên ngành với các nhiệm vụ được định hướng theo nhu cầu cuộc sống.

Cách tiếp cận của chúng tôi trong việc xây dựng các nhiệm vụ khoa học do đó là: Lấy khoa học ứng dụng làm định hướng, khoa học vật liệu là trung tâm và khoa học cơ bản là nền tảng.

Chúng tôi chào đón các nhà khoa học đóng góp phát triển tại PIAS các lĩnh vực khoa học sau:

1. Vật lý: Physics

 • Vật lý các hệ điện tử thấp chiều;
 • Vật lý các hệ điện tử tương quan mạnh;
 • Vật lý năng lượng cao và lý thuyết trường lượng tử.

2. Khoa học vật liệu và Hoá học:

 • Khoa học vật liệu tính toán;
 • Vật liệu và công nghệ nano.

3. Electronics, optoelectronics, photonics:

 • Vật liệu điện tử, vật liệu photonics;
 • Vật lý linh kiện và thiết kế linh kiện.

4. Khoa học môi trường:

 • Vật liệu xử lý ô nhiễm và nhiễm độc của không khí, nước và đất;
 • Làm sạch nước và lọc nước.

5. Khoa học y-dược:

 • Vật liệu y-sinh: vật liệu thay thế xương;
 • Thuốc và các hệ thống dẫn thuốc.

6. Khoa học năng lượng – Vật liệu năng lượng:

 • Vật liệu dùng cho mục đích lữu trữ năng lượng;
 • Vật liệu chuyển đổi năng lượng.

7. Khoa học dữ liệu:

 • Phân tích dữ liệu, khai phá dữ liệu;
 • Mạng neuron nhân tạo, học sâu, học máy;
 • Trí tuệ nhân tạo.

Ngoài nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, chúng tôi cũng mong muốn các bạn đóng góp thật nhiều các giá trị của mình cho cộng đồng.

PIAS do đó xác định được thêm các trách nhiệm xã hội của mình thông qua các hoạt động giáo dục và đào tạo. Cụ thể chúng ta sẽ:

 1. Phối hợp xây dựng các chương trình đào tạo và tham gia giảng dạy cho sinh viên đại học;
 2. Chủ động xây dựng và vận hành một số chương trình đào tạo trình độ sau đại học;
 3. Tổ chức các chương trình đào tạo ngắn hạn với sự tham gia giảng dạy của các nhà khoa học quốc tế;
 4. Tổ chức các khoá thực tập ngắn hạn cho sinh viên tại TIAS cũng như tại các các cơ sở nghiên cứu đối tác của TIAS;
 5. Tổ chức các hội thảo, hội nghị và các sự kiện khoa học trong nước.

Vì một tương lai cho mỗi cá nhân và cho tập thể chúng ta hãy cùng nhau “Think big, do small”