Menu
Seminar

Seminar: The Cosmic Microwave Background Anisotropies and Polarization: a probe of the early Universe physics

Trân trọng kính mời các đồng nghiệp, các bạn sinh viên, học viên cao học, và nghiên cứu sinh tới tham dự buổi seminar của trường Đại học Phenikaa. Người trình bày: TS. Guillaume Patanchon AstroParticle and Cosmology Laboratory, Université de Paris Thời gian: 14:30, Thứ Sáu, ngày 17/01/2020. Địa điểm: Phòng 601, nhà A1,… Đọc thêm

Bài giảng: Hình học và Topo trong Vật lý

Trân trọng kính mời các đồng nghiệp, các bạn sinh viên, học viên cao học, và nghiên cứu sinh tới tham dự bài giảng của Nhà Vật lý lý thuyết Nguyễn Ái Việt (VIện Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội) Thời gian: 09:30, Thứ Hai, ngày 13/01/2020.  Địa điểm: Phòng… Đọc thêm

Seminar: Atomistic simulation of materials: A molecular dynamics study

Trân trọng kính mời các đồng nghiệp tới tham dự buổi seminar của Trường Đại học Phenikaa. Người trình bày: PGS. TS. Lê Văn Vinh                            Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Phenika                            Viện Nghiên cứu Tiên tiến Phenikaa, Trường Đại… Đọc thêm