Menu
Seminar

Seminar: GS. Phạm Minh Sơn

Trân trọng kính mời các đồng nghiệp tới tham dự buổi seminar của Viện Nghiên cứu Nano, trường Đại học Phenikaa. Người trình bày: GS. Phạm Minh Sơn Faculty of Engineering, Department of Materials, Imperial College London Thời gian: 14:00 thứ sáu, ngày 28/6/2019. Địa điểm: Phòng 101, nhà B, Đại học Phenikaa Yên Nghĩa, Hà… Đọc thêm

Seminar: Spin Dynamics in Organic Semiconductors and Organic-inorganic Halide Perovskites

Trân trọng kính mời các đồng nghiệp tới tham dự buổi seminar của trường Đại học Phenikaa. Người trình bày: GS. Nguyễn Đức Thọ                       Physics and Astronomy Department University of Georgia, USA Thời gian: 9:00 thứ năm, ngày 6/6/2019. Địa điểm: Phòng 101, nhà B, Đại học Phenikaa              Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà… Đọc thêm

Seminar: Low dimensional hybrid organic-inorganic perovskite materials for applications in optoelectronics and quantum devices

Trân trọng kính mời các đồng nghiệp tới tham dự buổi seminar của Viện PRATI và PIAS. Người trình bày: TS. Nguyễn Trần Thuật                       Nano and Energy Center, University of Science, VNU Thời gian: 14:30, ngày 26/03/2019. Địa điểm: Phòng 101, nhà B, Đại học Phenikaa              Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội Tiêu… Đọc thêm