Menu

Nhóm Vật lý hấp dẫn

1. Thành viên hiện tại

  • TS. Đỗ Quốc Tuấn, trưởng nhóm
  • Nguyễn Hoàng Duy, cao học, nghiên cứu về lạm phát
  • Phạm Mạnh Tuyến, cao học, nghiên cứu về năng lượng tối
  • Phạm Thị Diễm, sinh viên đại học năm 4, nghiên cứu về hố đen

2. Hợp tác nghiên cứu

  • GS. W. F. Kao, Viện Vật lý, Đại học Quốc gia Chiao Tung, Đài Loan
  • GS. Sushant G. Ghosh, Trung tâm Vật lý lý thuyết, Đại học Jamia Millia Islamia, New Delhi, Ấn Độ
  • GS. Debaprasad Maity, Viện công nghệ Ấn Độ tại Guwahati, Ấn Độ
  • GS. Phùng Văn Đồng, Trưởng nhóm nghiên cứu vật lý năng lượng cao và vũ trụ học, PIAS, Đại học Phenikaa

3. Hướng nghiên cứu

Nhóm chúng tôi sẽ tập trung nghiên cứu các khía cạnh cơ bản của vật lý hấp dẫn dựa trên nền tảng của thuyết tương đối rộng của Einstein. Cụ thể, chúng tôi sẽ đi tìm kiếm các nghiệm vật lý điển hình như hố đen, vũ trụ giãn nở (liên quan tới năng lượng tối), và vũ trụ lạm phát trong các lý thuyết/mô hình hấp dẫn thịnh hành như f(R), hấp dẫn có khối lượng, DBI, Galileon, Gauss-Bonnet, v.v. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng sẽ tiến hành khảo sát các tính chất cơ bản của các nghiệm tìm được như sự ổn định của chúng, các đặc tính về nhiệt động lực học, hay các điều kiện ràng buộc để có thể phù hợp với số liệu quan sát.