Menu

Seminar: Atomistic simulation of materials: A molecular dynamics study

Trân trọng kính mời các đồng nghiệp tới tham dự buổi seminar của Trường Đại học Phenikaa.

Người trình bày: PGS. TS. Lê Văn Vinh
                           Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Phenika

                           Viện Nghiên cứu Tiên tiến Phenikaa, Trường Đại học Phenika

Thời gian: 14:30 , ngày 10/01/2020.

Địa điểm: Phòng 601, nhà A1, trường Đại học Phenikaa
                Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội

Tiêu đề:  Atomistic simulation of materials: A molecular dynamics study

Tóm tắt:
An introduction to molecular dynamics simulation of materials is presented. The way to construct an atomistic model of materials is presented in the detail. The structural analysis and the calculations of physical properties such as mechanical behavior and thermal conductivity also are presented.

Xin chân thành cảm ơn

Poster