Menu

Seminar: Recent progress on an estimation of rate sensitivity in the metallic materials with mechanically-induced phase transition and its related topics

Trân trọng kính mời các đồng nghiệp tới tham dự buổi seminar của trường Đại học Phenikaa.

Người trình bày: GS. Takeshi Iwamoto
                          Hiroshima University, Japan
Thời gian: 14:30, ngày 27/08/2019.

Địa điểm: Phòng 101, nhà B, Đại học Phenikaa
                Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội

Tiêu đề: Recent progress on an estimation of rate sensitivity in the metallic materials with mechanically-induced phase transition and its related topics

Tóm tắt:

Fe-based materials are useful as not only structural but also smart materials. Sometimes, phase transition takes place in their microstructures during deformation induced by stress and/or strain. This phase transition provides us to have excellent macroscopic properties such as high ductility, energy absorption, shape memory effect, etc. Basically, this kind of materials undergoes dynamic and impact deformation by natural disasters which frequently happens in Japan such as earthquake, strong winds and so on. It is necessary to understand rate sensitivity of their deformation behavior tested in the wide range of strain rate. In this presentation, recent progress in our group on rate sensitivity of deformation behavior in such materials with mechanically-induced martensitic transition will be provided.

Thông tin về người trình bày:

GS. Takeshi Iwamoto hiện đang giữ chức vụ trưởng lab cơ học vật liệu, khoa kỹ thuật, đại học Hiroshima, Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, ông công tác tại đại học Hiroshima, Nhật Bản từ năm 1995 đến nay. Ông tốt nghiệp tiến sĩ tại đại học Kobe, Nhật Bản năm 2000 và trở thành phó giáo sư khoa kỹ thuật, đại học Hiroshima năm 2009.

Lĩnh vực nghiên cứu chính của GS. Takeshi Iwamoto là về cơ học môi trường liên tục, cơ học vật rắn, cơ học tính toán, chuyển biến pha, tính chất cơ học của loại thép có chuyển biến pha khi biến dạng và thép hợp kim nhớ hình, xây dựng và phát triển các mô hình thí nghiệm cơ học vật liệu tải trọng động với các kỹ thuật mới ứng dụng cho thí nghiệm kéo, uốn, biến dạng dập nhỏ…

Giáo sư Iwamoto là tác giả chính/tác giả liên hệ của hơn 40 bài báo trên tạp chí khoa học quốc tế ISI/scopus và rất nhiều hội thảo khoa học. Giáo sư cũng là phản biện và ban biên tập của nhiều tạp chí chuyên ngành ISI uy tín.

Rất mong mọi người sắp xếp thời gian tham dự.
Xin chân thành cảm ơn